top of page

First cricket session at the Defense University High School

Крикетийн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж буй сургуулиудын нэг нь Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа Тэмүжин өрлөг дунд сургууль билээ. Өнөөдөр холбооны зүгээс тус сургуулийн хүүхдүүд, багш нар бие даан бэлтгэл сургуулилтаа явуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор крикетийн иж бүрэн хэрэгсэл, бөмбөг хандивлав.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page