Ambassador Catherine Arnold brings the BBC to play cricket with School 34

Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн томоохон суваг Английн ВВС телевиз Нийслэлийн 34-р сургууль Кристина Ноблийн Хүүхдийг Ивээх Сангийн хүүхдүүдийн бэлтгэл дээр ирж сурвалжлага хийлээ.

We thank Catherine for her amazing support during her time here - you made a real difference to Mongolia, and not just in the cricket.

#CricketOutreachProgramme

Featured Posts
Recent Posts